Onderzoek

Lectoraat Future Urban RegionsOnderzoeker Future Urban Regions

Academie van Bouwkunst Groningen
sva@futureurbanregions.org

 

Sandra van Assen is sinds medio 2013 onderzoeker en technisch voorzitter van het Lectoraat Future Urban Regions. Sandra is verbonden aan de Academie van Bouwkunst Groningen en houdt zich bezig met het thema Energietransitie.

 

Het lectoraat FUR is een samenwerkingsproject van de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst en de uitwerking van het ‘Netwerkprogramma Ontwerpopleiding’. En is daarmee een onderdeel van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AAARO) van de Rijksoverheid. Het doel van dit netwerkprogramma is samenwerkingsvormen te realiseren tussen onderwijsinstellingen en de concrete werkpraktijk bij de ruimtelijke opgaven van de lokale en regionale overheid. Deze overheden krijgen daarmee direct toegang tot de expertise en creativiteit van jonge ontwerpers en studenten krijgen de kans om gerichte praktijkervaring op te doen. Eric Frijters is lector. Hij leidt het lectoraat en is verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda. Er zijn zes onderzoekers. Zij zijn verbonden aan een van de Nederlandse Academies en verantwoordelijk voor deelonderzoek. Zij leggen de relatie met de lokale en regionale opgaven, overheden en stakeholders. Dit vindt onder andere plaats in thematische ontwerpstudio’s aan de academies en is onderwerp van dialogen, films en publicaties.

Gezonde verstedelijking

Het lectoraat Future Urban Regions onderzoekt stedelijke (eco)systemen en vernieuwende ontwerpmiddelen voor de bestaande stad. Doel daarbij is het streven naar een gezondere leefomgeving. Gezonde verstedelijking is het samenhangend ontwikkelen van economische, ecologische en sociaal-culturele doelen op de schaal van de regio, stad en straat, met een coalitie van burgers, bedrijven en overheden. Vanuit een veranderend begrip van (ruimte)gebruik worden daarbij ambities geformuleerd die uit zijn op het optimaliseren van de uitwisseling van mensen, kennis en goederen, het verbeteren van de milieuperformance en het verhogen van de sociaal-culturele aansluiting en kansen voor gebruikers van stedelijke omgevingen. Het Lectoraat Future Urban Regions hanteert als vertrekpunt voor ontwikkeling van deze kennis de nieuwe integrale stedelijke agenda van ‘Gezonde Urbanisme’ die samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verkend. Gezond Urbanisme vraagt om een nieuwe lezing van het stedelijk mechanisme als samenhangend organisme, ofwel het ‘metabolisme van de stad’: het leren begrijpen van verstedelijking in termen van vitale stofstromen, energie, water, biomassa en afval, sedimenten, biota, lucht en hitte en het transport van mensen en goederen.

    

Website Lectoraat Future Urban Regions:
http://www.futureurbanregions.org

Artikelen over lectoraat Future Urban Regions:
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/28285-lectoraat-future-urban-regions-voor-verbetering-stad-en-stedelijke-omgeving

Artikel Transition Skills:
Download artikel "Transition Skills"

Start Lectoraat Future Urban Regions:
https://vimeo.com/108346428

Masterclass ontwerpen met scenario’s door Christian Salewski:
https://vimeo.com/108346428

Menu

adres

Sandra van Assen stedenbouw
Idserdaweg 14
8762 PM  Hieslum
t. 0515 - 560054
m. 06 - 24307112
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.