Onderzoek

Quickscan Stads- en dorpsranden Regio Groningen-Assen

Kaart 'DNA van de rand', Roden

MOOI, MOOIER MOOIST

De waarderingsmethodiek stads- en dorpsranden ‘Van buiten naar binnen’, is een herhaalbare en door de gemeenten zelf toepasbare methode waarmee stads- en dorpsranden kunnen worden gewaardeerd. Het is een quickscan.


Het stedelijke netwerk Regio Groningen Assen onderscheidt zich van andere regio’s door een scherp contrast tussen stad en land, rust en ruimte in een diversiteit aan landschappen. De regio zet in op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit door het landschap mooier te maken en de mooiste plekken zichtbaarder en toegankelijker te maken. De grote variatie van aantrekkelijke landschappen vormt een belangrijke vestigingsfactor en kernwaarde voor bewoners, bezoekers en bedrijfsleven.
Anders dan in veel andere regio’s van ons land is in de Regio Groningen-Assen door jarenlange zorgvuldige ruimtelijke planning een relatief scherpe scheiding blijven bestaan tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden. De verrommeling van platteland en stadsranden is hierdoor tot op heden beperkt van omvang gebleven, zeker in vergelijking met andere stedelijke regio’s in ons land. De Regio Groningen-Assen kent dan ook talrijke stads- en dorpsranden van hoge ruimtelijke kwaliteit. Deze kwaliteiten staan de laatste jaren meer onder druk. Het behoud van deze kwaliteiten vraagt om voortdurende aandacht van overheden en andere betrokken partijen.
Het ambitiedocument MOOI, MOOIER, MOOIST dat in december 2010 door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen werd gepresenteerd, is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de methode om de stads- en dorpsranden van de Regio Groningen- Assen te kunnen analyseren en te waarderen. De speerpunten van het ambitiedocument zijn:

  1. Ontwikkeling van een visie voor stads- en dorpsranden;
  2. Vergroten toegankelijkheid en beleving van het landelijk gebied door de mooiste plekken zichtbaar en toegankelijk te maken.

Met als einddoel de realisatie van het aantrekkelijkste woon- en werklandschap van Nederland.

Waardering en toolbox, het ‘DNA van de rand’

Met de resultaten van de quickscan kunnen de randen op hun lokale en regionale kansen worden beoordeeld.
Aansluitend biedt de methode ondersteuning bij het maken van keuzes. Er is daartoe een toolbox ontwikkeld. De analyse en waardering van de randen laten zich kruisen met actuele gemeentelijke en provinciale opgaven in de randen. Aldus ontstaat een beeld van het ‘DNA’ van de rand, de keuzemogelijkheden voor de rand. Zo kunnen prioriteiten worden gesteld, op lokaal en op regionaal niveau. Dit is nog niet gebeurt, maar zal de komende periode plaatsvinden in samenwerking met de gemeenten van de regio Groningen- Assen.
Een belangrijk element in de waarderingsmethodiek is dat zowel aan interne en externe deskundigen als aan bewoners, ondernemers en recreanten wordt gevraagd de randen op genoemde criteria te beoordelen.

Proces:

Stap 1: inventarisatie en veldwerk
Stap 2: waardering (incl. waardering door bewoners en deskundigen)
Stap 3: werkbijeenkomsten waardering en ‘toolbox’
Stap 4: conclusies en aanbevelingen
Stap 5: toolboek
Stap 6: begeleiden van het zelf toepassen door gemeenten (cursus)

Menu

adres

Sandra van Assen stedenbouw
Idserdaweg 14
8762 PM  Hieslum
t. 0515 - 560054
m. 06 - 24307112
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.