Advies

Provinciaal stedenbouwkundige Fryslân

kaart: Grutsk op 'e romte, 2012

Context

De functie van provinciaal stedenbouwkundige komt voort uit het Streekplan Fryslân 2007 “Om de kwaliteit van de Ruimte”. Hierin is versterking van ruimtelijke kwaliteit een speerpunt van beleid. Door middel van inspireren, stimuleren, adviseren, begeleiden, implementeren en borgen geeft de provincie hier, samen met andere partijen, zoals gemeenten, corporaties en maatschappelijke organisaties, inhoud aan.


In dat kader is de expertise van de provinciale dienst op het terrein van ruimtelijke kwaliteit versterkt en heeft de provincie vanaf 2008 stedenbouwkundige deskundigheid toegevoegd aan de reeds bestaande deskundigheden op het terrein van landschap, cultuurhistorie en archeologie. Sinds 2008 adviseert het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam intern over provinciale plannen en projecten en extern over gemeentelijke plannen. Het team houdt een wekelijks spreekuur waarin adviesaanvragen worden behandeld.

Opdracht Sandra van Assen

Als provinciaal stedenbouwkundige maak ik deel uit van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam. Ik adviseer over in- en externe projecten en participeer vanuit de adviserende rol in grotere, langer lopende projecten zoals de 17 Masterplannen Waterfronten van het Fries Merenproject, en daarnaast bij het ontwikkelen van visies en bouwstenen voor nieuwe opgaven, zoals duurzame energie en krimp. Tevens vervul ik als provinciale stedenbouwkundige een adviserende rol in het ruimtelijk ordeningsspoor. Dit betekent dat ik, samen met en aanvullend op ruimtelijk/planologische deskundigheid over gemeentelijke plannen adviseer. Vanwege de provinciale rol in de ruimtelijke ordening betreft de stedenbouwkundige inbreng met name de randen van dorpen en steden.

Advieswerkzaamheden:

  1. Bijdrage aan ‘Grutsk op ‘e romte’, visie op de samenhangende ruimtelijke structuren van provinciaal belang.
  2. Coördinatie en advisering ruimtelijke kwaliteit bij de 17 masterplannen en uitvoeringsprojecten van het Friese Merenproject.
  3. Participatie in complexe projecten en de inpassing van infrastructuur zoals het Knooppunt Joure en het entreegebied Joure, de inpassing van de N31 bij Harlingen, de Westelijke Randweg en stadsrandontwikkeling bij Dokkum.
  4. Samenwerken met collega’s van de provinciale dienst, gemeenten, ondernemers, adviseurs en bewoners.
  5. Samenwerken met het onafhankelijk Atelier Ruimtelijke Kwaliteit, Atelier Fryslân.

Menu

adres

Sandra van Assen stedenbouw
Idserdaweg 14
8762 PM  Hieslum
t. 0515 - 560054
m. 06 - 24307112
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.